نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست

 

 

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

http://www.namironline.info

 

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به‌مناسبت

دومین سال خیزش مهسا

دختر ایران

 

از قتل وحشیانه‌ی مهسا امینی دختر ایران بدست مآموران گشت ارشاد و خیزش ملی عظیمی که بدنبال داشت یک سال می‌گذرد.

یک‌سالی که به‌رغم اعدام‌های ظالمانه، بیش از پانصد کشته و هزاران زندانی، آسیب های جبران ناپذیر به بینایی صدها هموطنی که جرمشان دفاع از آزادی و ابراز نفرت از نکبت رژیم حاکم بود، فشارهای غیرانسانی به خانواده های کشته‌شدگان، در نظر مردم کشور و جهانیان سال پایان رژیم بود:

سالی که پایان سلطه‌ی رژیم حاکم بر جان و روان مردم را اعلام کرد و نشان داد که از بساطی که خود را حکومت می نامد چیزی جز یک دستگاه سرکوب بیرحمانه باقی نمانده است؛ دستگاه سرکوبی مانند هر نیروی اشغالگر بیگانه در محاصره‌ی مردم یک آب و خاک.

سالی که طی آن زنان آزاده‌ی ایرانزمین با کارزار پیگیر خود در برابر تجاوز به حقوق مسلم خود، به شکل ایستادگی دلاورانه در برابر حجاب اجباری یکی از درخشانترین نمونه‌های نافرمانی مدنی را در تاریخ ثبت کردند.

اینها همگی نشان داد که:

خیزش مهسا آژیر پایان جمهوری اسلامی و آغاز شمارش معکوس برای سرنگونی قطعی آن بوده‌است.

نشانه‌ی انکارناپذیر دیگر این حقیقت وحشت حاکمان از نزدیک شدن روز قتل مهسا و آغاز خیزش و تدارکات مذبوحانه و گسترده‌ای است که برای پیشگیری از خطر خیزش دوم می‌بینند: فشار دوچندان بر خانواده‌های قربانیان و گسترش تهدیدها، کوشش در کاستن هر چه بیشتر روابط مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی، و بسیج همه‌ی دستگاه‌های سرکوب برای منصرف کردن شمارهر چه بیشتری از مردم از شرکت در اعتراضات.

اما تداوم مقاومت و تنوع یافتن اشکال اعتراضات نشان داد که قدرت اراده و نیروی خلاقه‌ی مردم، و در پیشاپیش آنان جوانان کشور، از هر نیروی سرکوبی تواناتر است.

اینها همه از ریشه‌های ژرف فرهنگ آزادگی در ملت چندهزارساله‌ی ایران گواهی می‌دهد و حکایت از آن دارد که همچنان شاهد دلاوری‌ها و ابتکاراتی خواهیم‌بود که قدرت حاکم و جهانیان را شگفت‌زده خواهندکرد.

در این میان هنوز جای گروه مجرب، فشرده و مصممی که با تشکیل جانشین مشروع حکومتی و شبکه‌ی ملی تسخیر قدرت در داخل کشور غلبه‌ی این نیروی خلاق، عظیم و پویا بر پس‌مانده‌ی قدرت حاکم را فراهم کند همچنان خالی است؛ زیرا برای نیل به هدف نهایی این دو عامل لازم و ملزوم یکدیگرند.

پیش بسوی دومین خیزش مهسا دختر ایران

پیش بسوی تشکیل قدرت جانشین و سرنگونی قدرت اشغالگر.

 

ایران هرگز نخواهد مرد

۲۰شهریورماه ۱۴۰۲

برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳